تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 52,000 تومان

با 15% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 44,200 تومان

خرید دوره با 15 تخفیف

آموزش نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی قسمت 2

آموزش نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی قسمت 2

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

آموزش نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی

#بیمه #تامین_اجتماعی #آموزش_نرم_افزار_بیمه #سهم_کارفرما #حسابدار #تعریف_کارگاه #کارفرما #نرم_افزار_بیمه #بیمه_تامین_اجتماعی #کسب_و_کار #کارگر #ردیف_پیمان #کارگاه #آموزش_بیمه #بیمه_شده #شرکت_های_پیمانکاری #آموزش_نرم_افزار_list_disk #سهم_بیمه_شده #سایت_بیمه
نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
1 نظر